Lomme

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Svenska synonym: lommeört, pungört

Gjetartaske Hyrdetaske Lutukka, Rikkalutukka Hjartarfi Shepherd's-purse Gewöhnliches Hirtentäschel

Lomme Beskrivning. Lomme är en ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Den är kal eller glest hårig och kan ha både enkla hår och stjärnhår. Stjälken är upprätt och ibland grenig. De nedre bladen är vanligen parflikiga och sitter samlade i en rosett. Lomme, fruktskida Stjälkbladen är få, oskaftade och pilformade med helbräddad kant. Lomme blommar från april till oktober med små vita blommor. Kronbladen är två till tre millimeter långa. Det mest karaktäristiska för arten är de triangulära fruktskidorna som blir omkring en halv centimeter långa och har en tvärställd skiljevägg. Lomme, blommor Arten är mycket mångformig vilket lett till att ett stort antal former och varieteter har beskrivits.
Genom den speciella formen på fruktskidorna kan lomme knappast förväxlas med andra arter.

Lomme, bladrosetter Utbredning. Lomme är ett mycket vanligt ogräs som förekommer på kulturpåverkad mark i hela landet, utom i fjälltrakterna. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Lomme med fruktskidor Användning. Lomme användes förr som medel mot frossa.

Etymologi. Artnamnet bursa-pastoris kommer av latinets bursa (pung) och pastor (herde). Namnet betyder 'herdens väska' vilket syftar på fruktskidornas form.

Familj: Brassicaceae
Släkte: Capsella

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

Innehållsförteckning

Referenser


"För skidorna kallar allmogen örten stundom Herdepungar, Nåldynor; i södra Sverige Lomme- eller Taske-gräs. Också är det egentligen genom dessas temligen egna skapnad, som växten gör sig något bemärkt; kanske äfven, strax om våren, med sin vackra bladrosett. Men blommornas mindre ansenlighet ersättes af en blomning, som räcker, vanligen genom flera generationer, så länge marken är bar, och af växtens förmåga att trifvas på nästan alla lokaler, i nästan alla klimater, och hvari knappt någon annan fanerogam torde kunna mäta sig med Pungörten."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

https://denvirtuellafloran.se/flora/di/brassica/capse/capsbur.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg